Política de privacitat

Copyright i avís legal

La present web ha estat elaborada per HABITATGE JOVE BARCELONA SL societat de nacionalitat espanyola domiciliada a Barcelona, C. Enric Granados 19 (Local 1), codi postal 08007 BARCELONA, proveïda de NIF B-66045022 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 43.854, Foli 13, Full B 440.340, Inscripció 1.

Tota la informació continguda en aquesta web, incloent qualsevol tipus de continguts, textos, imatges, dissenys gràfics o codis és propietat intel·lectual la titularitat correspon en exclusiva a HABITATGE JOVE BARCELONA SL Correspon a aquesta empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma, i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, no obstant els drets de tercers que, si escau i limitadament, poguessin correspondre.

Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquesta web estan expressament autoritzats per a visualitzar tota la informació que es conté en la mateixa, així com per efectuar la reproducció privada o descàrrega de la mateixa en els seus sistemes informàtics propis, sempre que els elements que hagin estat reproduïts siguin destinats únicament a ús personal de l'usuari i no siguin posteriorment cedits o transmesos a tercers o s'instal·lin en qualsevol servidor connectat directament o indirectament a Internet o a una xarxa local, de manera que sigui possible l'accés d'aquests tercers a la citada informació propietat de HABITATGE JOVE BARCELONA SL mitjançant mitjans diferents a la pròpia web. En aquest sentit, els usuaris d'Internet no estan autoritzats per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda a la Web, incloent el seu enviament a través de correu electrònic o la seva distribució, en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat, a una pluralitat d'usuaris.

Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes al paràgraf anterior, es considera infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat de HABITATGE JOVE BARCELONA SL i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a l'efecte, podent ser perseguida per aquesta última mitjançant l'exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

L'accés a aquest web i l'ús que els seus usuaris poden fer de la informació continguda en la mateixa, és responsabilitat exclusiva d'aquests usuaris. HABITATGE JOVE BARCELONA SL no respondrà de les conseqüències, danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús d'informació.

Així mateix HABITATGE JOVE BARCELONA SL és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial referits als seus productes i serveis i específicament dels relatius als programes i la marca registrada "HABITATGE JOVE BARCELONA SL". L'accés dels usuaris d'Internet a aquest web en cap mesura els atorga cap dret a utilitzar o explotar en qualsevol forma aquests drets de propietat intel·lectual o industrial. Qualsevol infracció o lesió que es produeixi en aquest sentit, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, podent ser perseguida per HABITATGE JOVE BARCELONA SL mitjançant l'exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

HABITATGE JOVE BARCELONA SL no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al seu web, ni en el seu contingut ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, esmenar-los, o actualitzar aquest contingut. Així mateix, HABITATGE JOVE BARCELONA SL no assumirà cap tipus de responsabilitat per informacions de qualsevol tipus contingudes en altres webs, a les quals aquesta web pugui remetre per mitjà d'enllaços o "links".

La finalitat dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament informativa, no suposant, en cap cas, un suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les webs de destí. HABITATGE JOVE BARCELONA S.L. no serà, en cap cas, responsable del resultat que pugui o pretengui obtenir l'usuari d'Internet de les webs a les que accedeixi a través dels esmentats enllaços.

HABITATGE JOVE BARCELONA SL no serà responsable dels danys que poguessin ser ocasionats a el sistema informàtic dels usuaris d'Internet per qualsevol causa, incloent, però sense limitació, els danys que poguessin ser ocasionats a l'usuari d'Internet com a conseqüència de l'existència de virus a la xarxa. Així mateix, HABITATGE JOVE BARCELONA SL tampoc respondrà de qualsevol interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema com a conseqüència d'un mal funcionament de la xarxa o dels servidors connectats a la mateixa.

HABITATGE JOVE BARCELONA SL es reserva el dret a prohibir o impedir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en la web qualsevol tipus de contingut contrari a les normes legals o immoral. A més, HABITATGE JOVE BARCELONA SL adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la llei o immoral i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables que introdueixin a la web continguts que puguin suposar una violació de la llei.

HABITATGE JOVE BARCELONA SL es reserva la facultat d'efectuar en tot moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d'aquesta.

El lloc web utilitza Google Analytics (d'ara endavant, «Google»), servei d'anàlisi web facilitat per Google, Inc., companyia l'oficina principal està ubicada a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units.

Google utilitza cookies, arxius ubicats a l'ordinador de l'usuari, mitjançant els quals pot realitzar una anàlisi estadística de l'ús que aquest fa de el lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de el lloc web (incloent la direcció IP) serà directament gestionada i arxivada per Google en els seus servidors d'Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte de l'associació amb l'únic propòsit de proporcionar estadístiques sobre l'ús de el lloc web, podent transmetre aquesta informació a tercers en els supòsits legals específicament recollits, o quan aquests tercers tractin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. L'usuari té la possibilitat d'impedir el tractament d'aquesta informació configurant el seu navegador perquè rebutgi l'ús de cookies.