Emergencies: 112
Ambulance: 061
Fire: 080
Civil Guard: 062
Barcelona Airport Transport: www.aena.es
Transports Metropolitans de Barcelona: www.tmb.es
Tourist information center of Barcelona: 906 301 282
www.barcelonaturisme.com
Turisme de Catalunya: 93 238 40 00 www.gencat.es/probert